מאמרים

בקרוב! בניה ללא הסכמת השכנים

בהתאם לחוק התו”ב הרחבת הדירה או המרפסת מצריכה את הסכמת השכנים, גם כאשר השטחים משויכים משפטית לבעלי הדירות ורשומים על שמם בטאבו. בהתאם לתזכיר לתיקון

קרא עוד »

משמעויות בניה ללא היתר

היתר בנייה מהווה למעשה אישור ממוסדות התכנון לביצוע עבודות במקרקעין. לפי הוראות חוק התכנון והבניה, על היתר הבניה להיות תואם לתוכנית שמכוחה הוצא היתר הבניה.

קרא עוד »